EN PL
Kursy

Szkolenia rozwijające umiejętności w zakresie realizacji i technologii dźwięku.

URZĘDY PRACY FINANSUJĄ SZKOLENIA I KURSY OSÓB BEZROBOTNYCH

Warunki:

  • musisz być osobą zarejestrowaną w urzędzie pracy,
  • zdecydowaną na przekwalifikowanie zawodowe,
  • zdecydowaną na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub mającą zapewnione miejsce pracy po ukończeniu kursu lub w okresie wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.
Skontaktuj się z twojm urzędem pracy i zaproponuj kurs w studio WMS.

Posiadamy wpis* do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.14/00026/2011 *w trakcje odnowienia

, ,